Władysław Stanisław Rybicki

CUKIER VIP ADAPTATION®

Polska 2015

 

Сukier spożywczy (sacharoza) to obok soli bez wątpienia najbardziej kontrowersyjna substancja spożywcza. Przy czym, podobnie jak sól, jest on niezbędny i praktycznie niezastąpiony w technolo-giach produktów spożywczych. W odróżnieniu jednak od soli, która jednoznacznie niezbędna jest dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu, nie można tego samego powiedzieć o niezbędności cukru. Aczkolwiek?!

Również podobnie jak sól ma on być – według licznych badań – w znacznym stopniu odpowiedzialny za zaistnienie najbardziej rozpowszechnionych dziś chorób.

Jeśli tak, to najprościej byłoby z niego zrezygnować. Problem jednak w tym, że powszechne stosowanie cukru na przestrzeni ostatniego stulecia spowodowało swojego rodzaju metaboliczne i psychiczne uzależnienie od niego kolejnych ludzkich pokoleń. Zaś próby zastępowania go różnego typu słodzikami – wprowadzając dezinformację w energetyczny homeostat organizmu – prowadzą do nieprzewidywalnych metabolicznych i psychicznych następstw. Nie mówiąc już o tym, że w technologiach produktów cukierniczych i owocowych cukru nie da się niczym zastąpić.

Co zatem czynić?!

Otóż analogicznie do problemu soli, firma VIP ADAPTATION Sp. z o.o proponuje CUKIER VIP ADAPTATION®, któremu nadano charakterystyczną dla żywych substancji asymetryczną strukturę. Problem bowiem szkodliwości cukru to – podobnie jak i soli – problem jego stereochemicznej, symetrycznej, racemicznej struktury, charakterystycznej dla martwych substancji. Ta z kolei struktura jest nieuniknionym rezultatem wyrafinowanych technologii jego produkcji. W istniejących bowiem dziś technologiach produkcji cukru uzyskuje się tylko i wyłącznie symetryczny, racemiczny produkt – martwy biologicznie. I to właśnie stąd i tylko stąd wynika szkodliwość spożywania takiego cukru!

Inaczej, cukier (sacharoza) byłby znakomitym, wydajnym i praktycznie bezodpadowym paliwem energetycznym dla organizmu, podtrzymującym jego wewnętrzną asymetrię czyli zdrowie i życie. A w stanie stereochemicznej symetrii jest on doskonałą pożywką dla patogennych mikroorganizmów żywiących się – zgodnie ze swoją naturą – martwą, racemiczną, symetryczną substancją. To właśnie owe mikroorganizmy żywiące się martwym racemicznym cukrem (bądź również racemicznymi produktami jego metabolizmu) są prawdziwymi sprawcami rozpowszechnionych dziś chorób!

CUKIER VIP ADAPTATION® to cukier (sacharoza), któremu przywrócono żywą asymetryczną strukturę, taką jaką posiadał on (bądź tworzące go cukry proste) znajdując się w składzie buraka cukrowego, trzciny cukrowej, czy innych „cukrowych” roślin. Dlatego taki cukier jest czystym energetycznym paliwem dla spożywającego go makroorganizmu, a jednocześnie śmiertelnym wrogiem dla tych patogennych mikroorganizmów, które – zgodnie ze swoim fizjologicznym przeznaczeniem – karmią się martwą, symetryczną substancją. To właśnie dzięki temu jest on w stanie wyeliminować bądź zredukować wiele rozpowszechnionych patologii. Poza tym – na zasadzie szczepionki – nic lepiej nie skoryguje tych uszkodzeń w metabolizmie ostatnich pokoleń spowodowanych przez tradycyjny cukier jak właśnie ożywiony cukier – CUKIER VIP ADAPTATION®

Nie dziwmy się zatem pozornie nadzwyczajnym jego właściwościom – są one bowiem rezultatem biologicznej antytezy w stosunku do tradycyjnego cukru. Korygują te zaburzenia, które spowodował tradycyjny cukier!

Nie dziwmy się również temu, że pożądane zdowotne rezultaty można najszybciej osiągnąć robiąc jedno lub kilkudniowe „głodówki” na samym cukrze (z wodą lub z kawą VIP ADAPTATION®). Przy tym, są one zupełnie nieuciążliwe pod warunkiem spożywania takiej ilości cukru, która daje energetyczny komfort.

         Aktualnie istnieje kilka rodzajów CUKRU VIP ADAPTATION® przeznaczonych dla konkretnych zastosowań. Omówimy je w dalszej części. Zacznijmy jednak najpierw od opisu korzyści, które daje samym produktom spożywczym dodawanie do nich CUKRU VIP ADAPTATION® (każdego rodzaju):

 

 • hamuje w nich rozwój wszelkich patogennych mikroorganizmów;
 • wzmacnia stereochemiczną asymetrię składowych produktów spożywczych;
 • daje produktom spożywczym odporność na pleśnie, grzyby itd.;
 • znacznie (zwykle bardzo znacznie) wydłuża ich przydatność do spożycia;
 • znacznie zmniejsza bądź eliminuje konieczność dodawania do nich konserwantów;
 • zdecydowanie poprawia ich smakowe walory;
 • stopniowo (w miarę upływu czasu) powoduje skracanie długości łańcuchów związków organicznych zawartych w produktach spożywczych, co ułatwia ich trawienie i przyswojenie oraz czyni je coraz smaczniejszymi.

 

A oto opis prozdrowotnych korzyści wspólnych dla spoży-wania wszelkich rodzajów CUKRU VIP ADAPTATION®:

 

 • odmłodzenie i rewitalizacja;
 • optymalizacja pracy trzustki;
 • optymalizacja wydzielania insuliny;
 • działania przeciwcukrzycowe;
 • optymalizacja metabolizmu węglowodanów i tłuszczów;
 • regulacja układu hormonalnego;
 • sprzyjają zdrowiu (i uzdrowieniu) prostaty;
 • działania przeciwgrzybicze;
 • działania przeciwmiażdżycowe;
 • działania przeciwwylewowe;
 • działania przeciwzawałowe;
 • działania przeciwalergiczne;
 • działania przeciwastmatyczne;
 • eliminacja bądź redukcja próchnicy zębów;
 • poprawa stanu mózgu i układu nerwowego;
 • działania antydepresyjne;
 • eliminacja chronicznego zmęczenia;
 • poprawa stanu układu pokarmowego;
 • działania odchudzające (w znaczeniu optymalizacji wagi ciała);
 • poprawa stanu stawów i mięśni;
 • sprzyjają zdrowiu układu rodnego kobiet.

 

A oto lista specjalnych rodzajów CUKRU VIP ADAPTATION®, dysponujących – oprócz omówionych wyżej właściwości wspólnych dla wszystkich rodzajów CUKRU VIP ADAPTATION® – cechami uwzględniają-cymi specyfikę produktów spożywczych dla których są przeznaczone, a dzięki temu podnoszących ich walory i minimalizujących ich słabe strony:

 

 • CUKIER VIP ADAPTATION® dla produkcji cukierniczej (C);
 • CUKIER VIP ADAPTATION® dla produkcji lodów (L);
 • CUKIER VIP ADAPTATION® dla przetwórstwa i konserwowania owoców (O);
 • CUKIER VIP ADAPTATION® dla produkcji soków owocowych (SO);
 • CUKIER VIP ADAPTATION® uniwersalny dla potrzeb każdej kuchni i każdego stołu (U);
 • CUKIER VIP ADAPTATION® dla optymalizacji zdolności adaptacyjnych pszczół i poprawy jakości miodu (Ps).

 

Uwaga!

Co prawda CUKIER VIP ADAPTATION® (U-uniwersalny), stanowiąc swojego rodzaju bazę dla wszystkich wyżej wymienionych rodzajów CUKRU VIP ADAPTATION® zasługuje na to aby stosować go w kuchni i na stole rzeczywiście uniwersalne. Nie może jednak istnieć jeden rodzaj cukru wystarczająco uwzględniający specyfikę różnych grup produktów spożywczych, gdzie korzysta się z cukru w ich technologicznej obróbce. Stąd istnieje i potrzeba i konieczność stosowania chociaż kilku najważniejszych  rodzajów cukru (tj. wyżej wymienionych) przeznaczonych  dla głównych grup produktów spożywczych. Przy tym, wszystkie rodzaje CUKRU VIP ADAPTATION® są „kompatybilne” w stosunku do siebie, dzięki czemu można stosować je jednocześnie. Warto również zaznaczyć, że wszystkie rodzaje CUKRU VIP ADAPTATION® są zwykle bardziej słodkie aniżeli cukier tradycyjny.

 

A teraz nieco o prozdrowotnych właściwościach niektórych grup produktów spożywczych przygotowanych na adekwatnych cukrach:

 

Produkty cukiernicze przygotowane na bazie CUKRU VIP ADAPTATION® (C):

 

 • sprzyjają zdrowiu mózgu i układu nerwowego (bardzo wskazane w przypadku SM);
 • sprzyjają zdrowiu (i uzdrowieniu) prostaty;
 • wykazują działania przeciwalergiczne;
 • wykazują działania przeciwcukrzycowe;
 • wykazują działania przeciwpadaczkowe;
 • eliminują chroniczne zmęczenie;
 • wykazują działania odmładzające;
 • chronią przed radiacją.

 

Rzecz jasna, że inne prozdrowotne właściwości produktów cukierniczych przygotowanych na bazie CUKRU VIP ADAPTATION® (C) zależą zarówno od ilości użytego cukru, jak i od ilości i rodzaju wszystkich innych dodatków. Niemniej jednak to właśnie CUKIER VIP ADAPTATION® (C) wyznacza, jako dominujący, wyżej opisany kierunek prozdrowotnej adaptacji i transformacji dla wszystkich produktów cukierniczych przygotowanych z jego udziałem.

 

Lody przygotowane na CUKRZE VIP ADAPTATION® (L):

 

Lody to bez wątpienia jeden z największych smakołyków. Niestety! Z punktu widzenia większości dietetycznych autorytetów lody to jeden z najbardziej fatalnych dla zdrowia produktów. I jest to prawda! To fatalny produkt zarówno z punktu widzenia termobilansu organizmu, jak i z punktu widzenia mikrobiologicznego bezpieczeństwa.

Te niebezpieczeństwa można jednak wyeliminować bądź znacznie zredukować, przygotowując lody na bazie CUKRU VIP ADAPTATION® (L). Przy tym znacznej poprawie ulegną również ich walory smakowe.

 

Soki owocowe przygotowane na bazie CUKRU VIP ADAPTATION® (SO): 

 

Cukier ten pozwala zachować optymalną słodkość soków owocowych nawet po obniżeniu jego zawartości o 50% w stosunku do tradycyjnego cukru. Przy czym cukier ten, nawet w tak małych (a nawet mniejszych) ilościach znacznie lepiej wypełnia swoją  konserwującą (jak i optymalizującą smak) rolę, aniżeli cukier tradycyjny. Rozwój zaś patogennych mikroorganizmów zostaje w tych sokach całkowicie zahamowany. Nic więc dziwnego, że okres ich przydatności do spożycia znacznie – a nawet bardzo znacznie – wzrasta.

Rzecz jasna, że i sam cukier w tym zastosowaniu zachowuje swoje (omówione wcześniej) prozdrowotne właściwości, a prozdrowotne właściwości samych soków – wynikające z właściwości użytych owoców – nie tylko, że zostają zachowane ale i spotęgowane.

 

Dżemy, powidła, konfitury z owoców przygotowane na bazie CUKRU VIP ADAPTATION® (O): 

 

To samo co powiedziano wyżej o korzyściach wynikających ze stosowania CUKRU VIP ADAPTATION® (SO) do produkcji soków owocowych można powiedzieć o korzyściach wynikających ze stosowania CUKRU VIP ADAPTATION® (O) do produkcji dżemów, powideł, konfitur i innych produktów z owoców.

 

W tym miejscu warto również zaznaczyć, że firma VIP ADAPTATION Sp. z o.o może przygotować CUKRY VIP ADAPTATION® przeznaczone dla znacznie węższych  zastosowań np. dla produkcji konkretnych typów wyrobów  cukierniczych, dla kulinarnej obróbki i konserwowania ściśle określonych owoców itd. itp.

 

Wszystkie wyżej wymienione cukry dostępne są pod marką VIP ADAPTATION®, stanowiącą jednocześnie zastrzeżony międzynarodowy znak towarowy.

Wszystkie wyżej wymienione CUKRY VIP ADAPTATION® można zakupić tylko i wyłącznie poprzez sklep internetowy firmy VIP ADAPTATION Sp. z o.o.

 

VIP ADAPTATION Sp. z o.o
13-220 Rybno, ul Obwodowa 2
sklep internetowy: www.vipadaptation.pl