Władysław Stanisław Rybicki

SÓL VIP ADAPTATION®

Polska 2015

 

Sól spożywcza (NaCl) – tak kamienna jak i morska – to z jednej strony niezbędna dla życia substancja, a z drugiej to temat wyzywający wiele sporów i kontrowersji, zwłaszcza wśród naukowców zajmujących się zdrowiem i żywieniem. Przy czym sól niezbędna jest zarówno dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego (i nie tylko ludzkiego) organizmu, jak i niezbędna jest i praktycznie niezastąpiona w technologiach produktów spożywczych.

Ta podwójna niezbędność soli wynika przede wszystkim z wbudowanej w naszą fizjologię historii pojawienia się życia na Ziemi. Powszechnie bowiem wiadomo, że wszelkie życie na naszej planecie zrodziło się w morskiej tzn. słonej wodzie. W przypadku człowieka pamięć o tym fakcie zawiera się chociażby w tym, że skład mineralny ludzkiej krwi jest tożsamy ze składem mineralnym wody morskiej, zaś bazowy płyn ludzkiego organizmu to tzw. roztwór fizjologiczny soli. W tym również reliktowym kontekście niejako naturalnym przeznaczeniem soli jest adaptacja substancji spożywczych do żywieniowych, zdrowotnych i smakowych potrzeb ludzkiego organizmu.

Z kolei wspomniana wyżej kontrowersyjność soli zwykle sprowadza się do określenia i przestrzegania dopuszczalnych norm ilościowych w jej spożywaniu i jej zawartości w produktach spożywczych. Wszyscy bowiem zgodni są co do tego, że soli nadużywamy i to zarówno bezpośrednio, przyrządzając potrawy w domowych kuchniach, jak i pośrednio – poprzez spożywanie gotowych produktów spożywczych zawierających jej zbyt dużo. A według licznych badań to właśnie owo nadużywanie soli jest jedną z głównych przyczyn rozpowszechnionych dziś chorób. Z drugiej strony nie znamy lepszej niż sól substancji konserwującej żywność i polepszającej jej organoleptyczne walory. Zaś próby zastępowania soli innymi substancjami chemicznymi i tzw. konserwantami zwykle prowadzą do jeszcze gorszych i nieprzewidywalnych w skutkach następstw.

Co zatem czynić? Czy istnieje jakieś wyjście z tej patowej sytuacji, jakiś konsensus, alternatywa?

Otóż okazuje się, że istnieje!

Firma VIP ADAPTATION Sp. z o.o. proponuje spożywanie i stosowanie soli (zarówno kamiennej jak i morskiej), której przywrócono jej pierwotne adaptogenne  właściwości. Pierwotne – to znaczy takie, jakie ta sól posiadała w dalekiej przeszłości, a które z biegiem czasu w znacznym stopniu utraciła. Chodzi tu zwłaszcza o zdolność podtrzymywania stereochemicznej asymetrii charakterystycznej dla żywej i zdrowej przyrody. Dzięki temu ta sól znacznie lepiej i skuteczniej wypełnia swoje adaptogenne funkcje tzn. funkcje podtrzymywania życia w żywych makroorganizmach i produktach spożywczych do których ją dodano.

A przy tym sól ta jest zwykle bardziej słona, co automatycznie prowadzi do ograniczenia jej ilości i w warunkach domowej kuchni i w technologiach przemysłu spożywczego. Aczkolwiek – jak wynika z właściwości tej soli – zagrożenie jej przedawkowaniem praktycznie nie istnieje, gdyż jej ilościowe stosowanie jest regulowane właśnie tymi właściwościami.

Sól ta (a raczej sole) dostępna jest pod marką VIP ADAPTATION®, stanowiącą jednocześnie zastrzeżony międzynarodowy znak towarowy.

Istnieje wiele rodzajów SOLI VIP ADAPTATION przeznaczonych dla konkretnych zastosowań, które omówimy w dalszej części.

Najpierw jednak przedstawimy właściwości, które są wspólne dla wszystkich rodzajów SOLI VIP ADAPTATION®, a o których należy pamiętać także podczas omawiania właściwości poszczególnych rodzajów tych soli – bądź produktów na nich przygotowanych – gdyż dotyczą ich również.

Zacznijmy od opisu korzyści, które daje samym produktom spożywczym dodawanie do nich SOLI VIP ADAPTATION®:

 

 • znacznie (zwykle bardzo znacznie) wydłuża ich przydatność do spożycia;
 • zdecydowanie poprawia ich smakowe walory;
 • hamuje w nich rozwój wszelkich patogennych mikroorganizmów;
 • znacznie zmniejsza bądź eliminuje konieczność dodawania do nich tzw. konserwantów;
 • eliminuje z nich i neutralizuje znaczną część toksyn;
 • stopniowo (w miarę upływu czasu) powoduje skracanie długości łańcuchów związków organicznych zawartych w produktach spożywczych, co ułatwia ich trawienie i przyswojenie oraz czyni je coraz smaczniejszymi;
 • neutralizuje w produktach spożywczych (zwłaszcza mięsnych) tzw. wibracje strachu i śmierci (czym zwykle wegetarianie uzasadniają swój negatywny stosunek do spożywania mięsa).

 

A teraz opis prozdrowotnych korzyści wspólnych dla spożywania wszelkich rodzajów SOLI VIP ADAPTATION®:

 

 • oczyszczają organizm z toksyn i metali ciężkich;
 • eliminują patogenne mikroby w organizmie;
 • optymalizują termobilans organizmu (którego naruszenie jest warunkiem zaistnienia i trwania wszelkiej patologii);
 • rozrzedzają krew;
 • sprzyjają regulacji ciśnienia tętniczego krwi;
 • zapobiegają udarom mózgu;
 • sprzyjają rehabilitacji porażeń mózgowych;
 • sprzyjają zdrowiu mózgu i układu nerwowego;
 • działają przeciwmiażdżycowo;
 • działają przeciwpasożytniczo;
 • sprzyjają zdrowiu układu oddechowego;
 • sprzyjają zdrowiu układu pokarmowego;
 • sprzyjają zdrowiu układu rodnego mężczyzn i kobiet;
 • działają przeciwreumatycznie;
 • eliminują chroniczne zmęczenie;
 • chronią przed radiacją.

 

A oto lista specjalnych rodzajów SOLI VIP ADAPTATION®, dysponujących – oprócz omówionych wyżej właściwości wspólnych dla wszystkich rodzajów SOLI VIP ADAPTATION® – cechami uwzględniającymi specyfikę produktów spożywczych dla których są przeznaczone, a dzięki temu podnoszących ich walory i minimalizujących ich słabe strony:

 • SÓL VIP ADAPTATION® dla przygotowania wszelkich rodzajów mięs w warunkach restauracyjnych i domowych (MRiD);
 • SÓL VIP ADAPTATION® dla przetwórstwa i przygotowania mięs tłustych ( bekon itp.) (MT);
 • SÓL VIP ADAPTATION® dla przetwórstwa i przygotowania mięs chudych (np. szynki, schaby itp.) (MCh);
 • SÓL VIP ADAPTATION® dla przetwórstwa i przygotowania mięs mieszanych (kiełbasy, itp.) (MM);
 • SÓL VIP ADAPTATION® dla przetwórstwa i przygotowania ryb (R);
 • SÓL VIP ADAPTATION® dla przetwórstwa i przygotowania ikry (I);
 • SÓL VIP ADAPTATION® dla przetwórstwa i konserwowania warzyw (W);
 • SÓL VIP ADAPTATION® dla produkcji chleba (Ch);
 • SÓL VIP ADAPTATION® uniwersalna dla potrzeb każdej kuchni i każdego stołu (U).

 

Uwaga!

Co prawda SÓL VIP ADAPTATION® (U – uniwersalna), stanowiąc swojego rodzaju bazę dla wszystkich wyżej wymienionych rodzajów SOLI VIP ADAPTATION®, zasługuje na to aby stosować ją w kuchni i na stole rzeczywiście uniwersalnie. Nie może jednak istnieć jeden rodzaj soli wystarczająco uwzględniający specyfikę głównych grup produktów spożywczych do których zwykle dodaje się sól. Stąd istnieje i potrzeba i konieczność stosowania chociaż kilku najważniejszych rodzajów soli (tj. wyżej wymienionych) przeznaczonych dla głównych grup produktów spożywczych. Przy tym wszystkie rodzaje SOLI VIP ADAPTATION® są “kompatybilne” w stosunku do siebie, dzięki czemu można stosować je jednocześnie.

 

A teraz nieco o prozdrowotnych właściwościach głównych grup produktów spożywczych przygotowanych na adekwatnych solach:

Mięsa przygotowane na SOLI VIP ADAPTATION® (MRiD):

 

 • sprzyjają zdrowiu nerek i układu moczowego;
 • chronią przed radiacją;
 • sprzyjają zdrowiu oczu i zachowaniu dobrego wzroku;
 • wykazują działania przeciwpasożytnicze;
 • sprzyjają zdrowiu mózgu i układu nerwowego;
 • sprzyjają rehabilitacji porażeń mózgowych;
 • wykazują działanie przeciwinfekcyjne;
 • eliminują patogenne mikroby w całym organizmie;
 • wykazują działania przeciwreumatyczne;
 • wykazują działania przeciwcukrzycowe;
 • sprzyjają zdrowiu systemu kostnego, (m.in. zapobiegają osteoporozie);
 • eliminują chroniczne zmęczenie;
 • bardzo wskazane w przypadku bezpłodności;

   

Ryby przygotowane na SOLI VIP ADAPTATION® (R):

 

 • sprzyjają zdrowiu układu oddechowego (bardzo wskazane w przypadku astmy oskrzelowej);
 • sprzyjają zdrowiu mózgu i układu nerwowego (bardzo wskazane w przypadku SM);
 • sprzyjają regulacji krążenia mózgowego (bardzo wskazane w przypadku zawrotów głowy, bólów głowy, zaburzeń równowagi itp.);
 • sprzyjają zdrowiu ( i uzdrowieniu) prostaty;
 • wykazują działania redukujące stres;
 • chronią przed radiacją;
 • sprzyjają zdrowiu systemu kostnego (bardzo wskazane w przypadku osteoporozy);
 • wykazują działania przeciwpasożytnicze;
 • sprzyjają zdrowiu mięśnia sercowego i systemu krążenia (bardzo wskazane w chorobie niedokrwiennej serca);
 • sprzyjają realnemu odmłodzeniu.

 

Chleb przygotowany na SOLI VIP ADAPTATION® (Ch):

 

 • sprzyja zdrowiu mózgu i układu nerwowego (bardzo wskazany w przypadku SM);
 • sprzyja zdrowiu nerek i układu moczowego;
 • wykazuje wybitne działania przeciwcukrzycowe;
 • wykazuje wybitne działania przeciwnowotworowe;
 • bardzo wskazany w przypadku boreliozy;
 • wykazuje działania przeciwgrzybicze;
 • wykazuje działania przeciwreumatyczne;
 • wykazuje działania antydepresyjne;
 • sprzyja zdrowiu (i uzdrowieniu) prostaty;
 • sprzyja zdrowiu układu rodnego kobiet;
 • sprzyja zdrowiu układu oddechowego;
 • wykazuje działania oczyszczające organizm z metali ciężkich i toksyn.

 

Warzywa przygotowane na SOLI VIP ADAPTATION® (W):

 

Rzecz jasna, że walory odżywcze, zdrowotne i smakowe warzyw wynikają przede wszystkim z rodzaju spożywanych warzyw. Przy czym ilość rodzajów powszechnie dostępnych i spożywanych warzyw jest zdecydowanie większa, aniżeli ilość rodzajów dostępnych mięs i ryb. Również stopień ich różnorodności jest zdecydowanie większy. Dlatego nie można w odniesieniu do warzyw dokonać takiego uogólnienia prozdrowotnych korzyści wynikających ze stosowania adekwatnej soli jak w przypadku mięs i ryb.

Aczkolwiek, generalnie rzecz biorąc, korzyści jakie przynosi przygotowywanie warzyw (i produktów z warzyw) na tej soli są spójne z omówionymi wcześniej korzyściami wspólnymi dla dodawania wszelkich rodzajów SOLI VIP ADAPTATION® do produktów spożywczych.

Ponieważ jednak warzywa odgrywają w naszym odżywianiu ważną rolę warto chociaż pokrótce omówić (przypomnieć) znaczenie SOLI VIP ADAPTATION® (W) w kulinarnym przygotowaniu samych warzyw, jak i produktów z nich. I tak:

Stosowanie tej soli w odniesieniu do warzyw świeżych i surowych znacznie przedłuża tę świeżość, co jest istotne np. dla sałatek z surowych warzyw. Niemniej istotna jest zdecydowana poprawa walorów smakowych tych warzyw. Ale bez wątpienia najbardziej istotna jest dokonywana przez tę sól neutralizacja toksyn i metali ciężkich zawartych w warzywach, co przy współczesnych metodach uprawy warzyw i nawożenia jest nie do przecenienia!

Sól ta – adaptując  świeże surowe warzywa do żywieniowych i zdrowotnych potrzeb ludzkiego organizmu – znacznie ułatwia trawienie i przyswojenie przygotowanych z jej udziałem warzyw i potraw z nich. Właściwość ta może mieć duże znacznie dla wielu chorych ludzi, których przewód pokarmowy nie trawi bądź nie toleruje niezbędnych dla ich zdrowia surowych warzyw.

Analogiczne są korzyści ze stosowania tej soli w różnych procesach konserwowania warzyw (np. w kwaszeniu), których celem jest maksymalne wydłużenie okresu ich przydatności do spożycia i zachowanie odżywczych jakości. W tym przypadku stosowanie tej soli – w porównaniu z zastosowaniem do tych celów tradycyjnej soli – znacznie wydłuża okres ich przydatności do spożycia, a odżywcza jakość konserwowanych przy jej pomocy warzyw nie tylko, że zostaje zachowana ale zwykle rośnie w miarę upływu czasu! Dzieje się tak, gdyż sól ta dokonuje adaptacyjnej transformacji konserwowanych warzyw do żywieniowych, zdrowotnych i smakowych potrzeb ludzkiego organizmu. Zapewne niemałą rolę w tej adaptacyjnej transformacji konserwowanych warzyw odgrywa zdolność neutralizacji przez tę sól zawartych w warzywach toksyn i metali ciężkich. Nie bez znaczenia dla tego procesu jest również dokonywane przez tę sól stopniowe skracanie długości łańcuchów związków organicznych budujących określone warzywa, co czyni je lekko strawnymi i lepiej przyswajalnymi. Co prawda – jak wspomniano już wcześniej – walory odżywcze, zdrowotne i smakowe warzyw wynikają przede wszystkim z rodzaju warzyw. Jednak przygotowanie i przetwarzanie ich z udziałem SOLI VIP ADAPTATION® (W) pozwala te walory  znacznie podnieść oraz – co także ważne – zminimalizować ich słabe strony.

 

W tym miejscu warto również zaznaczyć, że firma VIP ADAPTATION Sp. z o.o. może przygotować SOLE VIP ADAPTATION® przeznaczone dla znacznie węższych zastosowań np. dla kulinarnej obróbki i konserwowania ściśle określonych warzyw, mięs bądź ryb, co pozwala wybiórczo i kierunkowo wydobyć z nich i utrwalić to co najbardziej pożądane oraz zminimalizować to co w nich problematyczne.

 

Co prawda, niniejszy zbiór informacji na temat SOLI VIP ADAPTATION® adresowany jest głównie do tzw. sfery spożywczej, obejmującej sobą zarówno domowe kuchnie jak i całą branżę spożywczą. Ponieważ jednak głównym celem tej sfery jest podtrzymywanie ludzkiego życia i zdrowia nie można tu nie wspomnieć o jeszcze dwóch rodzajach soli VIP ADAPTATION® przeznaczonych – w odróżnieniu od dotychczasowych propozycji – do typowo terapeutycznych zastosowań. Chodzi mianowicie o sól VIP ADAPTATION® (S) przeznaczoną do kąpieli stóp i o SÓL VIP ADAPTATION® (KC) przeznaczoną do kąpieli ciała.

A oto główne kierunki terapeutycznego oddziaływania SOLI VIP ADAPTATION® (S – do kąpieli stóp):

 

 • przecwimiażdżycowe;
 • odchudzające(w znaczeniu optymalizacji wagi ciała);
 • przeciwastmatyczne;
 • wzmacniające ochronę energetyczną;
 • przeciwcukrzycowe;
 • eliminujące bądź redukujące powikłania towarzyszące cukrzycy;
 • eliminujące bądź redukujące boreliozę;
 • przeciwreumatyczne;
 • odmładzające;
 • eliminujące patogenne mikroby w całym organizmie;
 • sprzyjające zdrowiu (i uzdrowieniu) prostaty;
 • przeciwpadaczkowe;
 • sprzyjające zdrowiu oczu i zachowaniu dobrego wzroku;
 • poprawiające ukrwienie kończyn dolnych;
 • poprawiające krążenie mózgowe;
 • poprawiające pamięć;
 • wspierające w zwalczaniu każdej patologii.

 

Dla ogółu ludzi bardzo wskazane jest stosowanie takiej kąpieli wieczorem przed snem. Wystarczy garść soli na kilka litrów ciepłej wody. Czas trwania takiej kąpieli należy regulować intuicyjnie, zwykle w przedziale 20-30 minut. Uważać należy jednak, aby nie wychłodzić stóp. Można także już w procesie kąpieli dodawać gorącej wody. Po kąpieli nogi należy starannie umyć, zaś soloną wodę wylać, a pojemnik wypłukać – to warunki energetycznego BHP!

Przy poważnych problemach zdrowotnych kąpiel stóp należy przeprowadzać kilka razy dziennie.

 

A oto główne kierunki terapeutycznego oddziaływania SOLI VIP ADAPTATION® (KC) – do kąpieli ciała:

 

 • przeciwreumatyczne;
 • przeciwnowotworowe;
 • wzmacniające ochronę energetyczną;
 • antydepresyjne;
 • eliminujące bądź redukujące choroby mózgu i układu nerwowego;
 • przeciwmiażdżycowe;
 • poprawiające stan uzębienia;
 • przeciwzawałowe;
 • przeciwastmatyczne;
 • poprawiające stan krwi i płynów ustrojowych;
 • odchudzające;
 • odmładzające;
 • eliminujące bądź redukujące chroniczne zmęczenie;
 • pomocne w profilaktyce i eliminacji choroby Alzhaimera;
 • przeciwpasożytnicze;
 • wspierające w zwalczaniu każdej patologii.

Na jedną kąpiel zużywa się zwykle od 1-go do 2-óch kilogramów soli. Czas kąpieli należy określić intuicyjnie. Zwykle w przedziale 0,5-2 godz.

 

Wszystkie wyżej wymienione SOLE VIP ADAPTATION® można zakupić tylko i wyłącznie poprzez sklep internetowy firmy VIP ADAPTATION Sp. z o.o

13-220 Rybno, ul Obwodowa 2.

sklep internetowy: www.vipadaptation.pl