Miedzynarodowy Instytut Ekologii Czіowieka
Centrum Medycyny Biologicznej

Władysław Stanisław Rybicki 

Przesłanie Ptasiej Grypy
do Ludzkości

czerwec 2006

Polska

Przesłanie Ptasiej Grypy do Ludzkości

 

Ptasia Grypa to przesłanie Praw Czasu i Przestrzeni docierające do człowieka nie przypadkowo poprzez ptaki – naturalnych gospodarzy Przestrzeni.

Dlaczego poprzez ptaki?

Po to aby zwrócić uwagę ludzkości na Przestrzeń i jej Prawa.

Przestrzeń zaś to energoinformacyjna struktura będąca źródłem energii życia cechującej się jednocześnie uniwersalnymi duchownymi jakościami takimi jak inteligencja i miłość. Tak mówią starożytne źródła, potwierdzają to najnowsze odkrycia.

Tymczasem człowiek – gospodarz Planety swoim psychofizyczno-duchowym stanem zbyt daleko rozstroił się w stosunku do Uniwersalnych Praw Czasu i Przestrzeni. A każdy człowiek to równocześnie potężny generator i jego rozstrojenie narusza harmonię Przestrzeni. Tak duża zaś ilość żyjących obecnie ludzi znajdujących się na tak wysokim stopniu rozstrojenia musi wyzwalać reakcje Przestrzeni. I wyzwala.

Ziemia jako taka również podlega Prawom Czasu i Przestrzeni. Pozostaje z nimi w rezonansie. Dlatego zjawiska takie jak trzęsienia ziemi, huragany, powodzie, anomalie pogodowe, tsunami itd. to właśnie reakcji Ziemi i Przestrzeni na postępowanie człowieka. Również epidemie i pandemie z ptasią grypą włącznie.

To wszystko stanowi dla ludzkości ostrzegawcze znaki, przesłania i środki wychowawcze. Tymczasem ludzkość tych przesłań nie pojmuje i nie przyjmuje. Nic zresztą dziwnego skoro współczesna medycyna nie pojmuje przesłania choroby. Nic jednak dobrego to nie rokuje. Stosowane zaś powszechnie metody zapobiegawcze w formie np.: uśmiercania milionów niewinnych ptaków jeszcze bardziej zwiększają stopień globalnego rozstrojenia ludzkości w stosunku do Praw Czasu i Przestrzeni.

        Usilne zaś poszukiwanie szczepionek i wiązanie z nimi nadziei tylko opóżnia postawienie i przyjęcie prawidłowej diagnozy, która brzmi: Przyczyną problemów współczesnej cywilizacji w tym epidemii i pandemii włącznie z ptasią grypą jest postępujące rozstrojenie ludzkości (w wymiarze indywidualnym i zbiorowym) w stosunku do Uniwersalnych Praw Czasu i Przestrzeni. Jednym zaś wyjściem jest jak najszybsze jej dostrojenie.

        Taką szansę jeszcze ludzkości dano dzięki odkryciu Praw Czasu i Przestrzeni oraz opracowaniu technologii dostrajania człowieka do niezbędnych uniwersalnych standardów.

        Działające pod naukowym patronatem Międzynarodowego Instytutu Ekologii Człowieka (Miecz) Centra Medycyny Biologicznej już od kilku lat skutecznie wykorzystują technologie dostrajania.

        Na każdy okres i obszar obliczane są korekcyjne modulacje, które skutecznie eliminują każdą infekcję poprzez dostrojenie rozstrojonego pacjenta. Z mikrobami walki toczyć nie należy. To nie one są winne. Winne jest rozstrojenie człowieka i jego organizmu jako „pożywki” zmuszającej mikroby do patogennych mutacji i inwazji zamiast symbiozy.

        Tracimy czas i daną nam szansę poprzez wybieranie działań objawowych a nie przyczynowych. Tym bardziej, że takie metody i technologie już istnieją. Ich zatem ignorowanie staje się prawdziwym przestępstwem przeciw ludzkości i życiu.

        Nie łudźmy się! Nie ma i nie będzie skutecznego leku przeciw ptasiej grypie. Nie ma i nie będzie bo być nie może sztucznych środków dostrajania. Mogą zaś być i już są metody i technologie dostrajania pozostające w rezonansie z Prawami Czasu i Przestrzeni!

Dr n. med. Władysław S. Rybicki

P.S.
30 czerwca 2006 r. „Przesłanie ptasiej grypy do ludzkości” zostało przekazane głowom rządów państw Grupy G8 biorących udział w konferencji na szczycie w Sankt Petersburgu (15-17 lipca 2006).