SÓL KAMIENNA VIP ADAPTATION®

SÓL VIP ADAPTATION® (U)-uniwersalna dla potrzeb każdej kuchni i każdego stołu

SÓL VIP ADAPTATION® (U – uniwersalna), stanowiąc swojego rodzaju bazę dla wszystkich wyżej wymienionych rodzajów SOLI VIP ADAPTATION®, zasługuje na to aby stosować ją w kuchni i na stole rzeczywiście uniwersalnie.

Nie może jednak istnieć jeden rodzaj soli wystarczająco uwzględniający specyfikę głównych grup produktów spożywczych do których zwykle dodaje się sól. Stąd istnieje i potrzeba i konieczność stosowania chociaż kilku najważniejszych rodzajów soli (tj. wyżej wymienionych) przeznaczonych dla głównych grup produktów spożywczych. Przy tym wszystkie rodzaje SOLI VIP ADAPTATION® są “kompatybilne” w stosunku do siebie, dzięki czemu można stosować je jednocześnie.

 

SÓL VIP ADAPTATION® (U+)

Symbol (U) – oznacza uniwersalne dostrojenie (jego właściwości są opisane w broszurach) – stosować dla potrzeb każdej kuchni i każdego stołu;

 Znak (+) – gdziekolwiek jest obecny, oznacza zwiększenie potencjału przeciwwirusowego danej substancji oraz produktów, do których ta substancja jest dodawana.

[ PAKIET АntyCOVID-19 ]

  SÓL KAMIENNA VIP ADAPTATION® (MRiD): – dla przygotowania wszelkich rodzajów mięs w warunkach restauracyjnych i domowych

  Mięsa przygotowane na SOLI VIP ADAPTATION® (MRiD):

  • sprzyjają zdrowiu nerek i układu moczowego;
  • chronią przed radiacją;
  • sprzyjają zdrowiu oczu i zachowaniu dobrego wzroku;
  • wykazują działania przeciwpasożytnicze;
  • sprzyjają zdrowiu mózgu i układu nerwowego;
  • sprzyjają rehabilitacji porażeń mózgowych;
  • wykazują działanie przeciwinfekcyjne;
  • eliminują patogenne mikroby w całym organizmie;
  • wykazują działania przeciwreumatyczne;
  • wykazują działania przeciwcukrzycowe;
  • sprzyjają zdrowiu systemu kostnego, (m.in. zapobiegają osteoporozie);
  • eliminują chroniczne zmęczenie;
  • bardzo wskazane w przypadku bezpłodności;

   SÓL KAMIENNA VIP ADAPTATION® (K1) – dla profilaktyki zagrożeń i eliminacji stanów nowotworowych

   Równolegle z realizacją głównego kierunku (to jest K1), który dominuje w każdej formie jej stosowania, sól ta przejawia zwiększoną aktywność w wielu innych jeszcze kierunkach. Jakich? Zależy to od sposobu jej stosowania.

   I tak:

    

   Sól KAMIENNA VIP ADAPTATION® (K1) stosowana wewnętrznie, to jest dodawana do pożywienia przejawia zwiększoną aktywność w następujących kierunkach:

   • pomaga w zapobieganiu i leczeniu miażdżycy;
   • sprzyja zdrowiu oczu i poprawia wzrok;
   • pomaga w zapobieganiu i eliminowaniu problemów z prostatą;
   • poprawia stan krwi;
   • działa przeciwreumatycznie;
   • przyczynia się do zapobiegania i leczenia choroby niedokrwiennej serca;
   • poprawia ukrwienie kończyn dolnych;
   • chroni przed udarem mózgu;
   • działa przeciwzakaźnie;
   • pomaga leczyć astmę oskrzelową;
   • działa odmładzająco.

    

   Sól KAMIENNA VIP ADAPTATION® (K1) stosowana do kąpieli ciała, przejawia zwiększoną aktywność w następujących kierunkach:

   • chroni przed udarem mózgu;
   • pomaga w leczeniu wszelkich form paraliżu;
   • pomaga w leczeniu stwardnienia rozsianego (Sclerosis multiplex – SM).
   • sprzyja zdrowiu oczu i poprawia wzrok;
   • pomaga w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów;
   • przyczynia się do regulacji ciśnienia krwi;
   • wzmacnia obronę energetyczną organizmu;
   • poprawia ukrwienie kończyn dolnych;
   • działa odmładzająco;
   • przyczynia się do rzeczywistego przedłużenia życia;

    

   Sól KAMIENNA VIP ADAPTATION® (K1) stosowana do kąpieli stóp, przejawia zwiększoną aktywność w następujących kierunkach:

   • wzmacnia obronę energetyczną organizmu;
   • działa przeciwdepresyjnie;
   • działa przeciwreumatycznie;
   • działa przeciwmiażdżycowo;
   • pomaga leczyć choroby układu pokarmowego;
   • sprzyja leczeniu chorób psychicznych;
   • pomaga spowolnić proces starzenia;
   • sprzyja utracie wagi (w sensie optymalizacji masy ciała).

    

   Sól KAMIENNA VIP ADAPTATION® (K1) stosowana do inhalacji, przejawia zwiększoną aktywność w następujących kierunkach:

   • działa przeciwreumatycznie;
   • pomaga w zapobieganiu i eliminowaniu osteoporozy;
   • poprawia ukrwienie kończyn dolnych;
   • pomaga w rozwiązaniu problemu niepłodności;
   • działa przeciwzakaźnie;
   • oczyszcza organizm z toksyn i metali ciężkich;
   • pomaga w rozwiązaniu problemu alkoholizmu i różnego rodzaju uzależnień;
   • pomaga w leczeniu chorób serca (w tym chroni przed zawałem serca);

   pomaga w zapobieganiu i leczeniu problemów z prostatą.

    SÓL VIP ADAPTATION® (Ch) – dla produkcji chleba

    Chleb przygotowany na SOLI VIP ADAPTATION® (Ch):

    • sprzyja zdrowiu mózgu i układu nerwowego (bardzo wskazany w przypadku SM);
    • sprzyja zdrowiu nerek i układu moczowego;
    • wykazuje wybitne działania przeciwcukrzycowe;
    • wykazuje wybitne działania przeciwnowotworowe;
    • bardzo wskazany w przypadku boreliozy;
    • wykazuje działania przeciwgrzybicze;
    • wykazuje działania przeciwreumatyczne;
    • wykazuje działania antydepresyjne;
    • sprzyja zdrowiu (i uzdrowieniu) prostaty;
    • sprzyja zdrowiu układu rodnego kobiet;
    • sprzyja zdrowiu układu oddechowego;
    • wykazuje działania oczyszczające organizm z metali ciężkich i toksyn.

     SÓL VIP ADAPTATION® (R) dla przetwórstwa i przygotowania ryb

     Ryby przygotowane na SOLI VIP ADAPTATION® (R):

     • sprzyjają zdrowiu układu oddechowego (bardzo wskazane w przypadku astmy oskrzelowej);
     • sprzyjają zdrowiu mózgu i układu nerwowego (bardzo wskazane w przypadku SM);
     • sprzyjają regulacji krążenia mózgowego (bardzo wskazane w przypadku zawrotów głowy, bólów głowy, zaburzeń równowagi itp.);
     • sprzyjają zdrowiu ( i uzdrowieniu) prostaty;
     • wykazują działania redukujące stres;
     • chronią przed radiacją;
     • sprzyjają zdrowiu systemu kostnego (bardzo wskazane w przypadku osteoporozy);
     • wykazują działania przeciwpasożytnicze;
     • sprzyjają zdrowiu mięśnia sercowego i systemu krążenia (bardzo wskazane w chorobie niedokrwiennej serca);
     • sprzyjają realnemu odmłodzeniu.

      SÓL VIP ADAPTATION® (KK1+) – wyłącznie do kwaszenia kapusty

      Kombinacja znaków (KK1+), gdzie:
      symbol (K) – oznacza kapustę;
      symbol (K1) – oznacza dostrojenie  dla zahamowania rozwoju i eliminacji nowotworowych stanów i zagrożeń (jego właściwości opisano w broszurach);
      znak (+) – oznacza zwiększenie potencjału antywirusowego.
      (KK1+) to niezbędna kombinacja, aby jednocześnie uzyskać silne właściwości przeciwwirusowe i antyonkologiczne, ponieważ zjawisko zwane COVID-19 prowokuje rozwój chorób nowotworowych i jest szczególnie niebezpieczne dla tej grupy chorych oraz dla tych, którzy mają predyspozycje w tym kierunku.

      Prozdrowotne właściwości kapusty kwaszonej na SOLI VIP ADAPTATION® (KK1+):

      • przeciwzakaźne;
      • antyonkologiczne;
      • przeciwpasożytnicze;
      • wzmocnienie układu oddechowego;
      • zwiększenie ochrony energetycznej organizmu;
      • regulacja układu hormonalnego;
      • sprzyja eliminacji problemu bezpłodności;
      • zapobiega i leczy problemy z prostatą;
      • zapobiega i leczy choroby stawów;
      • zapobiega i leczy osteoporozę;
      • przeciwpadaczkowe;
      • antydepresyjne;
      • sprzyja rannemu przedłużeniu życia.

      [ PAKIET АntyCOVID-19 ]

       SÓL VIP ADAPTATION® (W) dla przetwórstwa i konserwowania warzyw

       Warzywa przygotowane na SOLI VIP ADAPTATION® (W):

       Rzecz jasna, że walory odżywcze, zdrowotne i smakowe warzyw wynikają przede wszystkim z rodzaju spożywanych warzyw. Przy czym ilość rodzajów powszechnie dostępnych i spożywanych warzyw jest zdecydowanie większa, aniżeli ilość rodzajów dostępnych mięs i ryb. Również stopień ich różnorodności jest zdecydowanie większy. Dlatego nie można w odniesieniu do warzyw dokonać takiego uogólnienia prozdrowotnych korzyści wynikających ze stosowania adekwatnej soli jak w przypadku mięs i ryb.

       Aczkolwiek, generalnie rzecz biorąc, korzyści jakie przynosi przygotowywanie warzyw (i produktów z warzyw) na tej soli są spójne z omówionymi wcześniej korzyściami wspólnymi dla dodawania wszelkich rodzajów SOLI VIP ADAPTATION® do produktów spożywczych.

       Ponieważ jednak warzywa odgrywają w naszym odżywianiu ważną rolę warto chociaż pokrótce omówić (przypomnieć) znaczenie SOLI VIP ADAPTATION® (W) w kulinarnym przygotowaniu samych warzyw, jak i produktów z nich. I tak:

       Stosowanie tej soli w odniesieniu do warzyw świeżych i surowych znacznie przedłuża tę świeżość, co jest istotne np. dla sałatek z surowych warzyw. Niemniej istotna jest zdecydowana poprawa walorów smakowych tych warzyw. Ale bez wątpienia najbardziej istotna jest dokonywana przez tę sól neutralizacja toksyn i metali ciężkich zawartych w warzywach, co przy współczesnych metodach uprawy warzyw i nawożenia jest nie do przecenienia!

       Sól ta – adaptując  świeże surowe warzywa do żywieniowych i zdrowotnych potrzeb ludzkiego organizmu – znacznie ułatwia trawienie i przyswojenie przygotowanych z jej udziałem warzyw i potraw z nich. Właściwość ta może mieć duże znacznie dla wielu chorych ludzi, których przewód pokarmowy nie trawi bądź nie toleruje niezbędnych dla ich zdrowia surowych warzyw.

       Analogiczne są korzyści ze stosowania tej soli w różnych procesach konserwowania warzyw (np. w kwaszeniu), których celem jest maksymalne wydłużenie okresu ich przydatności do spożycia i zachowanie odżywczych jakości. W tym przypadku stosowanie tej soli – w porównaniu z zastosowaniem do tych celów tradycyjnej soli – znacznie wydłuża okres ich przydatności do spożycia, a odżywcza jakość konserwowanych przy jej pomocy warzyw nie tylko, że zostaje zachowana ale zwykle rośnie w miarę upływu czasu! Dzieje się tak, gdyż sól ta dokonuje adaptacyjnej transformacji konserwowanych warzyw do żywieniowych, zdrowotnych i smakowych potrzeb ludzkiego organizmu. Zapewne niemałą rolę w tej adaptacyjnej transformacji konserwowanych warzyw odgrywa zdolność neutralizacji przez tę sól zawartych w warzywach toksyn i metali ciężkich. Nie bez znaczenia dla tego procesu jest również dokonywane przez tę sól stopniowe skracanie długości łańcuchów związków organicznych budujących określone warzywa, co czyni je lekko strawnymi i lepiej przyswajalnymi. Co prawda – jak wspomniano już wcześniej – walory odżywcze, zdrowotne i smakowe warzyw wynikają przede wszystkim z rodzaju warzyw. Jednak przygotowanie i przetwarzanie ich z udziałem SOLI VIP ADAPTATION® (W) pozwala te walory  znacznie podnieść oraz – co także ważne – zminimalizować ich słabe strony.

       W tym miejscu warto również zaznaczyć, że można przygotować SOLE VIP ADAPTATION® przeznaczone dla znacznie węższych zastosowań np. dla kulinarnej obróbki i konserwowania ściśle określonych warzyw, mięs bądź ryb, co pozwala wybiórczo i kierunkowo wydobyć z nich i utrwalić to co najbardziej pożądane oraz zminimalizować to co w nich problematyczne.

        Описание

        Opis korzyści, które daje samym produktom spożywczym dodawanie do nich SOLI VIP ADAPTATION®:

        • znacznie (zwykle bardzo znacznie) wydłuża ich przydatność do spożycia;
        • zdecydowanie poprawia ich smakowe walory;
        • hamuje w nich rozwój wszelkich patogennych mikroorganizmów;
        • znacznie zmniejsza bądź eliminuje konieczność dodawania do nich tzw. konserwantów;
        • eliminuje z nich i neutralizuje znaczną część toksyn;
        • stopniowo (w miarę upływu czasu) powoduje skracanie długości łańcuchów związków organicznych zawartych w produktach spożywczych, co ułatwia ich trawienie i przyswojenie oraz czyni je coraz smaczniejszymi;
        • neutralizuje w produktach spożywczych (zwłaszcza mięsnych) tzw. wibracje strachu i śmierci (czym zwykle wegetarianie uzasadniają swój negatywny stosunek do spożywania mięsa).

         

        Opis prozdrowotnych korzyści wspólnych dla spożywania wszelkich rodzajów SOLI VIP ADAPTATION®:

        • oczyszczają organizm z toksyn i metali ciężkich;
        • eliminują patogenne mikroby w organizmie;
        • optymalizują termobilans organizmu (którego naruszenie jest warunkiem zaistnienia i trwania wszelkiej patologii);
        • rozrzedzają krew;
        • sprzyjają regulacji ciśnienia tętniczego krwi;
        • zapobiegają udarom mózgu;
        • sprzyjają rehabilitacji porażeń mózgowych;
        • sprzyjają zdrowiu mózgu i układu nerwowego;
        • działają przeciwmiażdżycowo;
        • działają przeciwpasożytniczo;
        • sprzyjają zdrowiu układu oddechowego;
        • sprzyjają zdrowiu układu pokarmowego;
        • sprzyjają zdrowiu układu rodnego mężczyzn i kobiet;
        • działają przeciwreumatycznie;
        • eliminują chroniczne zmęczenie;
        • chronią przed radiacją.

        GŁÓWNA
        KSIĄŻKI
        PPRODUKTY FORMUŁY VIP ADAPTATION®
        “SERWIS” FORMUŁY VIP ADAPTATION®

        KONTAKT

        Go to Top