ARTYKUŁY I RAPORTY

OTWARCIE CMB w WARSZAWIE, ul. Graninowa (2001)
OTWARCIE MIECz w POLSCE – DEKLARACJA MIECz (2001)
OTWARCIE INSTYTUTU w POLSCE (2001)
II Forum Ekonomiczne Polska – Rosja (2002)
OTWARCIE СMВ w WARSZAWIE, ul. Królowa Marysenka (2003)
ARTYKUŁ – II Międzynarodowa Konferencja, Benidorm, Hiszpania (2003)
ARTYKUL-–-III-Miedzynarodowa-Konferencja-Benidorm-Hiszpania-2004
ARTYKUŁ – FIZJOLOGIA CHOROBY
ARTYKUŁ – KRIOSTYMULACJA
Otwarcie miech Hiszpania – Gazeta MK Hiszpania (2006)
OTWARCIE INSTYTUTU w HISZPANII – DEKLARACJA MIECz (2006)
RAPORT – II Międzynarodowe Sympozjum, Benidorm, Hiszpania (2006)
ARTYKUŁ – III Międzynarodowe Sympozjum, Egipt, Hurghada (2007)
RAPORT – IV Międzynarodowe Sympozjum, Benidorm, Hiszpania (2008)
RAPORT – Międzynarodowe Forum Wody «EQUATEK 2008», Moskwa, Rosja (2008)
RAPORT – ŻYCIE JAKO PRZEJAW ASYMETRII (2008)
ARTYKUŁ – V Międzynarodowe Sympozjum, Ischia Ponte, Włochy (2009)
AKWILA – PRZESŁANIE „OLIWKI” – VIP FAKTOR
ARTYKUŁ – VIII Międzynarodowa Konferencja, Benidorm, Hiszpania (2009)
ARTYKUŁ – PLENUM «EKOLOGIA CZŁOWIEKA…» Moskwa, Rosja (2014)
RAPORT – V INTERECOFORUM, Marbella, Hiszpania (2016)
ARTYKUŁ – PLENUM «EKOLOGIA CZŁOWIEKA…» Moskwa, Rosja (2016)
RAPORT – VI INTERECOFORUM, Marbella, Hiszpania (2017)
RAPORT – VIII INTERECOFORUM, Marbella, Hiszpania (2019)