Nasza grupa prowadzi działalność edukacyjną promującą odkrycia, idee i twórczość doktora WŁADYSŁAWA STANISŁAWA RYBICKIEGO – autora wielu nowych metod leczenia i rewitalizacji, prekursora nowej syntezy medycyny, biologii, fizyki i psychologii. Dokonując tej nowej syntezy, doktor Rybicki stworzył naukowo-technologiczną bazę dla Nowoczesnej Medycyny Biologicznej, która przez wiele lat była praktycznie wdrażana i udoskonalana w ramach Formuły CMB i Centrów Medycyny Biologicznej. Aktualnie jest ona realizowana w ramach Formuły VIP ADAPTATION – FORMUŁY ZDROWEGO ŻYCIA.
W celu zaś praktycznego wdrożenia tej Formuły, powstała w Polsce firma VIP ADAPTATION Sp. z o.o.
W swojej działalności firma wykorzystuje naukowe odkrycia dr. Władysława Stanisława Rybickiego (patrz Książki) oraz stworzone na ich podstawie Technologie Rezonansowych Warunków Sprzyjających Dostrojeniu do Praw Czasu i Przestrzeni.
Technologie te pomagają między innymi adaptować dostępną dla wszystkich żywność do żywieniowych, zdrowotnych i smakowych potrzeb ludzkiego organizmu. Neutralizują toksyny i metale ciężkie w żywności oraz blokują rozwój patogennych mikroorganizmów.
W efekcie stosowanie tych Technologii znacząco podnosi poziom jakości produktów, wydłuża ich przydatność do spożycia oraz ogranicza straty produktów spożywczych.
W rezultacie wszystko to przyczynia się do zdrowia populacji spożywającej te produkty.
Technologie te wykorzystywane są również w kosmetyce, a ich efektem są terapeutyczne i odmładzające KOSMETYKI VIP ADAPTATION®.
Technologie te są również wykorzystywane do adaptacji istniejących rodzajów pasz dla żywieniowych i zdrowotnych potrzeb zwierząt, ptaków, ryb itp.
Ponadto Technologie te można wykorzystywać dla adaptacji nawozów sztucznych do fizjologicznych potrzeb świata roślin.
Zastosowanie tych Technologii do olejów mineralnych lub syntetycznych np. oleju do silników samochodowych stwarza korzystniejsze pole dla kierowcy i pasażerów, dzięki czemu samochód staje się „kapsułą zdrowia”.
To samo dotyczy materiałów budowlanych.
Wszystkie powyższe środki nazywane są ŚRODKAMI-NOŚNIKAMI VIP ADAPTACJI.
Są one dostępne pod marką VIP ADAPTATION®.
Wprowadzenie tych Technologii, realizowane przez firmę VIP ADAPTATION, daje szansę na realne zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, poprawę stanu współczesnego środowiska oraz szeroko rozumianej ekologii człowieka.

Władysław Stanisław Rybicki

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (Polska) 1977.
Doktor medycyny i doktor psychologii.
Badacz i znawca medycyny starożytnej i większości nurtów medycyny alternatywnej.
Gerontolog, ekolog i biblista.
Autor wielu nowych metod leczenia i rewitalizacji. Prekursor nowej syntezy medycyny, biologii, fizyki i psychologii. Twórca Nowoczesnej Medycyny Biologicznej realizującej tę syntezę w ramach FORMUŁY VIP ADAPTATION.
Inicjator i organizator Międzynarodowego Instytutu Ekologii Człowieka (MIECz).
Dzięki odkrytemu przez siebie Prawu rezonansu równoległych zjawisk stworzył nową metodę badawczą w nauce — metodę energo-informacyjnej syntezy równoległych zjawisk.
Zastosowanie tej metody równolegle w stosunku do struktury Czasu i Przestrzeni (VIP — z j. ros. Vremia I Prostranstwo) oraz struktury anatomii człowieka doprowadziło do odkrycia zasad dostrajania człowieka do Praw Czasu i Przestrzeni (Praw VIP) — rządzących ludzkim życiem, zdrowiem i rozwojem.
Następnym krokiem było odkrycie Technologii Rezonansowych Warunków Sprzyjających Dostrojeniu do Praw VIP (RWSDP VIP). Z kolei wieloletnia już praktyka stosowania ich w medycynie i biotechnologii potwierdziła i dalej potwierdza swoją skutecznością wybitnie uzdrawiający i rewitalizuący charakter tych Warunków.

Nowe metody leczenia i rewitalizacji, stworzone przez dr. Władysława Rybickiego, pozwoliły przedłużyć życie, wzmocnić zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe ogromnej liczby jego pacjentów.

IDŹ DO BIBLIOTEKI

“SERWIS” FORMUŁY VIP ADAPTATION®

«Ojczyzną» FORMUŁY VIP ADAPTATION® jest gmina Rybno położona około 170 km na północny-zachód od Warszawy– w najczystszym ekologicznie regionie Polski, w „krainie tysiąca jezior”.

MIĘDZYNARODOWA GRUPA KOORDYNATORÓW